Търсене

Платформата позволява задаването на множество критерии за търсене, включващи ключови думи или фрази, някои от които могат да бъдат задължителни, а други - изключващи критерии. Имате възможност да избирате времеви периоди, в които да извършите търсенето. Можете да запазвате Вашите предефинирани търсения в персонализирани теми и периодично да ги активирате и проверявате.

  • 1 Търсене на отделни думи или фраза/част от думата
  • 2 Добавяне на задължителни или изключващи критерии
  • 3 Избор на различни периоди от време
  • 4 Запазване на търсения в Моите теми
  • 5 Създаване на Нотификатор по избрана тема

Нотификатор

Платформата проследява за Вас в реално време медийното съдържание от всички значими информационни онлайн източници. Новите статии се обработват от изкуствен интелект, за да се извърши оценка на публикациите в медийното пространство. При споменаване на следените от Вас теми, своевременно получавате имейл известие с информация за публикацията – заглавие, дата и точен час на публикуване, линк за достъп до статията в съответната медиа.

Пресклипинг

Всяка сутрин на имейл

Все по-забързаното ежедневие, големият брой ангажименти и все по-нарастващ брой новини и новинарски източници, са причина за появата на необходимост от получаване на публикациите по дефинирани теми в синтезиран и максимално изчерпателен вид, ежедневно.

Всички публикации

Имате възможност да получавате статии от всички значими информационни онлайн източници. Така ще бъдете информирани за всичко, свързано с бизнес дейността Ви, конкретен бранд, който Ви интересува или любопитна тематика, която следите в медийното пространство. Имате достъп до пълните статии в удобен формат.

Мониторинг в реално време

Тази услуга Ви дава възможност за достъп до информация за медийното отразяване в реално време 24/7. В платформата Вие получавате статии, които можете да разглеждате и четете, както и да добавите в персонализиран пресклипинг доклад с възможност за експорт в удобен формат. Услугата е свързана с управлението на кризисен PR. Чрез нея Вие получавате информация за всяка новопостъпила публикация своевременно. Възможността актуалната и навременна информация да достига до Вас в реално време може да бъде използвана като фактор при вземането на управленски решения във Вашата организация.

Последвайте ни в Социалните мрежи и следете за новостите в платформата

Помагаме Ви да следите медийния пазар в България

Офис

България, София 1000, ул. Ген. Паренсов №16Б, ет. 1

Контакти

+359 878 342 552

office@mediaboard.bg